/OPIS ORGANIZACIJE
OPIS ORGANIZACIJE2017-09-04T20:29:23+00:00

Savez je osnovan i registriran 04. rujna 2001. godine sa sjedištem u Zagrebu i upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21002133.

 

Poticaj za osnivanje Saveza proizašao je iz potrebe samoorganiziranja nezaposlenih i njihovo udruživanje u novo iskustvo civilnog društva u R. Hrvatskoj. Problem nezaposlenosti uvelike je povezan s ratom i neuspjelom transformacijom gospodarstva iz socijalnog modusa u gospodarstvo koje će odgovarati izazovima međunarodne tržišne utakmice. Problemima nezaposlenih uglavnom su se bavile državne organizacije koje su još uvijek dominantni posrednici u zapošljavanju i preko kojih se ostvaruju novčane naknade u slučaju gubitka posla.

 

Svojim radom i djelovanjem, uspjeli smo donekle senzibilizirati javnost i zagovaranjem pomaknuli problem nezaposlenosti na ljestvici političkih prioriteta. Dijelom smo utjecali na propise kojim se uređivao status nezaposlenih osoba. Kao primjer aktivno smo sudjelovali u izradi Zakona o zapošljavanju i pravima nezaposlenih. Udruga ima status organizacije koja djeluje za opće dobro prema međunarodnim standardima, te obavlja djelatnost od općeg javnog interesa. Naši predstavnici su aktivno bili/ili su uključeni u rad Vladinih institucija (Član savjeta za razvoj civilnog društva – područje ljudskih prava, Član stručnog savjeta za izradu Strateškog okvira za razvoj R. Hrvatske do 2013. godine, Članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva pri Vladi R. Hrvatske, izradi JIM-a i dr.).

 

Izgradili smo dobru suradnju sa državnim i lokalnim institucijama, sindikatima, poslodavcima, obrazovnim institucijama, te udrugama civilnog društva s kojima smo našli zajednički interes. Na međunarodnom djelovanju spomenuli bi suradnju sa EZA (European Centre for Workers Questions) s kojim smo zajedno sa NHS održali više okruglih stolova radi razmjene iskustava iz EU.

 

U 2007. godini osnovali smo Internacionalnu uniju nezaposlenih i socijalno ugroženih R. Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Zagrebu i naša predsjednica je koordinatorica unije.

 

Mediji rado prate aktivnosti naše udruge. Nezaposlenost je prioritetan problem i on zanima širu javnost. Udruga je postala legitimna adresa kojoj se obračaju nezaposleni i socijalno isključeni građani, političke stranke, poslodavci, sindikati, mediji i dr.

 

Veliki broj članstva kao i ostalih potrebitih građana s područja R. Hrvatske koristilo je naše besplatne usluge od laičkih i stručnih pravnih, psihosocijalnih, humanitarnih i edukativnih pomoći kao i neposrednu pomoć pri zapošljavanju.

 

Našom aktivnošću izborili smo se da:

 

– svi nezaposleni u Zagrebu imali su besplatan gradski prijevoz

 

– kod popisa stanovništva 2001. godine, na poslovima popisivaća prednost su imali nezaposleni u cijeloj

  1. Hrvatskoj, što vrijedi i za novi popis 2011. godine

 

– kod lokalnih i parlamentarnih izbora u biračkim odborima također prednost imaju nezaposleni,

koji nisu stranački opredjeljeni

 

– javnim radovima u Zagrebu, nezaposleni ostvaruju besplatno školovanje ili rehabilitaciju