//Tko je nezaposlena osoba?

Tko je nezaposlena osoba?

U Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, br. 80/08, 121/10, 25/12) nezaposlena osoba je definirana na sljedeći način:

Nezaposlenom osobom u smislu ovoga Zakona (čl. 10) smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:

  • ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno dohodak od druge samostalne djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini
  • nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi
  • nije predsjednik ili član uprave društva
  • nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva
  • nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju
  • nije zaposlena prema posebnim propisima
  • nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje
  • ne ispunjava uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu i starosnu mirovinu
  • nije redoviti učenik ili student.
2012-10-18T11:04:50+00:00