/SWOT ANALIZA
SWOT ANALIZA2017-09-04T20:33:11+00:00

SNAGE

 • Entuzijazam volontera
 • Motiviranost za kontinuirano educiranje i prenošenje znanja kako članovima i volonterima
 • Spremnost na timski rad
 • Kreativnost
 • Uredno financijsko poslovanje
 • Trenutna financijska stabilnost
 • Visokoobrazovani volonterski suradnički kadar
 • Raznolikost vještina unutar radnog tima
 • Prepoznatljivost udruge na nacionalnoj razini
 • Izvrsna informatička pismenost
 • Iskustvo u provođenju edukacija
 • Fleksibilna organizacija
 • Iskustvo volontera na području civilnog sektora
 • Iskustvo u pisanju i provođenju nacionalnih projekata

 

SLABOSTI

 • Nedostatni kapaciteti za financiranje projekata iz EU fondova
 • Nedovoljno razvijen sustav motivacije korisnika u lokalnoj zajednici
 • Slabo uključivanje u međunarodne mreže
 • Nedostatak promidžbe
 • Zastarjelost tehničke opreme (informatičke radionice)
 • Ne postoji dugoročno financiranje
 • Nedostatak aktivizma članova udruge
 • Nedostatak edukacija volontera udruge

 

PRILIKE

 • Nema ozbiljne izravne konkurencije na lokalnoj razini
 • Dobra suradnja s lokalnom samoupravom
 • Mogućnost prijave na institucionalnu podršku
 • Privlačenje novih volontera
 • Povećanje broja aktivnih mladih nezaposlenih osoba

 

PRIJETNJE

 • Smanjenje financijske stabilnosti
 • Produbljena kriza u državi
 • Nedostatak interesa javnosti za doprinos civilnom društvu
 • Smanjenje interesa donatora za područjem civilnog društva
 • Pasivnost članova