/STRATEŠKI PLAN 2017. – 2020.
STRATEŠKI PLAN 2017. – 2020.2017-09-04T20:19:11+00:00

METODOLOGIJA IZRADE

Udruga Savez nezaposlenih Hrvatske izradila je ovaj strateški plan razvoja za razdoblje od tri godine s ciljem određivanja jasnih smjernica razvoja Udruge koje će biti u skladu s potrebama društva i nezaposlenih na području Zagreba, ali i Hrvatske te koje uzimaju u obzir najznačajnija društvena, gospodarska i politička kretanja na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Ovaj strateški plan odnosi se na razdoblje od 2017. do 2020. godine i sadrži prikaz strategija i ciljeva putem kojih se Savez nezaposlenih Hrvatske želi pozicionirati kao ključna organizacija za pitanja nezaposlenih na području Republike Hrvatske.

Kao dodatak Strateškom planu, volonteri Saveza nezaposlenih Hrvatske izraditi će i godišnje operativne planove koji će uključivati konkretne aktivnosti, rokove i podjele zadataka u svrhu ispunjenja strateških ciljeva.

Strateški plan razvoja i djelovanja udruge Savez nezaposlenih Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020. godine usvojen je na sjednici Glavnog odbora održanoj dana 20. ožujka  2017. sukladno članku 30. statuta udruge.

 SADRŽAJ

 1. POLAZIŠNI DOKUMENTI ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA
 2. OPIS ORGANIZACIJE
 3. VIZIJA
 4. MISIJA
 5. NAČELA
 6. CILJEVI
 7. SWOT ANALIZA
  SNAGE
  SLABOSTI
  PRILIKE
  PRIJETNJE
 8. PEST ANALIZA
  POLITIČKA
  EKONOMSKA
  SOCIOLOŠKA
  TEHNOLOŠKA
 9. RAZRADA STRATEŠKIH PODRUČJA
  STRATEŠKO PODRUČJE 1
  STRATEŠKO PODRUČJE 2
  STRATEŠKO PODRUČJE 3
  STRATEŠKO PODRUČJE 4
 10. MONITORING I EVALUACIJA