/RAZRADA STRATEŠKIH PODRUČJA
RAZRADA STRATEŠKIH PODRUČJA2017-09-04T20:52:35+00:00

Financijska održivost i jačanje kapaciteta organizacije

 Doprinos društvu

 Međunarodna suradnja i strateška partnerstva

 Cjeloživotno obrazovanje

 

 

STRATEŠKO PODRUČJE 1

Financijska održivost i jačanje kapaciteta organizacije

 

 • Područje ljudskih resursa – osiguravanje radnih mjesta kroz izradu projektnih i programskih prijedloga koji će omogućiti zapošljavanja djelatnika i njihovu edukaciju te razvijanje kvalitetnog sustava upravljanja koji će povezati novozaposlene i volontere. Razviti sustav praćenja i evaluacije rada zaposlenika i cijele organizacije.

 

 1. a) Provedba i praćenje strategije o ljudskim resursima
 2. b) Definiran poslovnik o radu s ciljem standardizacije postupaka i uvođenje kontrolnih lista
 3. c) Razrađen plan edukacija i osposobljavanja zaposlenika i traženje donatora za iste
 • Izrada operativnog plana udruge koji se temelji na financijskoj održivosti organizacije, njenom kontinuiranom razvoju i održavanje partnerskih odnosa s drugim organizacijama i institucijama te lokalnom i regionalnom samoupravom,

 

 1. a) Provedba i praćenje operativnog plana udruge
 2. b) Osiguravanje i provedba institucionalne podrške za stabilizaciju i razvoj udruge
 3. c) Kontinuiran rad na razvoju partnerskih odnosa s drugim organizacijama i institucijama te lokalnom i regionalnom samoupravom

 

 

STRATEŠKO PODRUČJE 2

Doprinos društvu

 • Poticanje i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici
 • Sakupljanje i distribucija humanitarne pomoći
 • Poticanje međusektorske suradnje dionika važnih za razvoj kvalitete življenja u zajednici
 • Jačanje suradnje s institucijama, organizacijama i poduzetnicima u svrhu smanjenja nezaposlenosti
 • Poticanje suradnje svih dionika za poboljšanje statusa dugotrajno nezaposlenih i marginaliziranih skupina

 

STRATEŠKO PODRUČJE 3

Međunarodna suradnja i strateška partnerstva

 • Aktivno traženje novih međunarodnih strateških partnerstva u područjima od interesa za udrugu
 • Strateško partnerstvo i suradnja sa organizacijama iz gospodarski i ekonomski razvijenih zemalja EU u području neformalnog obrazovanja i razvoju lokalnih
 • organizacija civilnog društva
 • Širenje mreže međunarodnih partnera te pronalazak partnera za pripremu i provedbu projekata iz Operativno programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 • Uključivanje u međunarodne mreže na području problematike nezaposlenosti i promocija Udruge kao potencijalnog partnera u razvoju kvalitetnih međunarodnih projekata

 

STRATEŠKO PODRUČJE 4

Cjeloživotno obrazovanje

 • Nastavak suradnje sa stručnim suradnicima i uspostava stalnog edukacijskog tima
 • Upostava sustava monitoringa i evaluacije rada članova edukacijskog tima
 • Aktivna promocija cjeloživotnog obrazovanja u zajednici
 • Uspostava plana promocije cjeloživotnog obrazovanja koje provodi udruga
 • Konstantno poboljšanje svih vrsta radionica koje provodi udruga