/POLAZIŠNI DOKUMENTI ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA
POLAZIŠNI DOKUMENTI ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA2018-05-06T10:08:52+00:00

Kao polazišni dokumenti za izradu ovog strateškog plana korišteni su nacionalni strateški dokumenti, te dokumenti Europske unije:

Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast EUROPA 2020.

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine i Operativni plan Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj

Europska strategija za osobe s invaliditetom (2010-2020)