/PEST ANALIZA
PEST ANALIZA2017-09-04T20:35:01+00:00

POLITIČKA

 • Postoji Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
 • Rast BDP-a
 • Vladavina prava i demokratski višestranački sustav
 • Hrvatska je članica EU
 • Osiguravanje financijske potpore za orga-nizacije civilnog društva
 • Postoji Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj

 

 

EKONOMSKA

 • ulazak u EU omogućuje iskorištenje fondova EU
 • jačanje civilnoga drustva u RH i prepoznavanje kao ekomomskog čimbenika
 • rast BDP-a

 

 

SOCIOLOŠKA

 • nepostojanje organizacija koji se bave problemima nezaposlenih
 • nedovoljno prepoznavanje udruga kao pokretača promjena u društvu
 • neinformiranost nezaposlenih o njihovim mogućnostima i pravima
 • problem visoke nezaposlenosti i siromaštva u RH
 • odlazak nezaposlenih u inozemstvo
 • starenje stanovništva
 • neaktivnost nezaposlenih
 • nepriznavanje volonterskog rada
 • slaba motivacija građana za cjeloživotnim obrazovanjem

 

TEHNOLOŠKA

 • niska razina informatičke pismenosti kod nezaposlenih
 • velika dostupnost besplatnih alata kao sredstva učenja ali nedovoljna iskorištenost
 • informiranja
 • razvoj novih tehnologija otvara prostor za cjeloživotno učenje
 • slaba informatička pismenost građana
 • zastarjela tehnička opremljenost javnih objekata
 • skup i spor internet u odnosu na ostale članice EU