/MONITORING I EVALUACIJA
MONITORING I EVALUACIJA2017-09-04T20:44:35+00:00

Praćenje provedbe projekata (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) sastavni su dijelovi projektnog ciklusa kojima se procjenjuje i ocjenjuje učinkovitost u provedbi projekata i programa udruge. Tek praćenje postignuća planiranih ciljeva i strategija možemo analizirati dugotrajni učinak rada udruge.Iz tog razloga provedbu strateškog plana ćemo pratiti analizom ostvarenja operativnih godišnjih planova.

Monitoring će se vršiti putem redovitih mjesečnih sastanaka organizacijskog tima udruge uz praćenje Glavnog odbora organizacije. Voditelji projekata prema Operativnom planu za svaku pojedinu godinu izvještavaju o postignutim rezultatima i planovima za naredno razdoblje Glavni odbor udruge. Evaluacija će se vršiti putem izvještaja i uvida u proveden Operativni plan za svaku godinu. Evaluacija i vrednovanje rezultata radit će se za svaki pojedinačni organizacijski i programski strateški cilj. Glavni odbor u suradnji sa Nadzornim odborom procjenjuje uspješnost provedbe Operativnog odnosno Strateškog plana i rezultati se predstavljaju Skupštini. Strateški plan se smatra ostvarenim ukoliko je provedeno 70% zadanih aktivnosti.

Pokazatelji nam služe kao vidljiv dokaz realizacije uspješnosti programa i očekivanih rezultata. Pregledom pokazatelja dolazimo i do mjerljivih informacija koje nam pomažu ne samo u evaluaciji rada već i u pripremi daljnjih aktivnosti. Glavni cilj jest uspostaviti sustav koji prati napredak na operativnoj razini kako bi upravljačka razina mogla donijeti konkretne promjene i korekcije.